Publicació de la revista Informació i Debat

rev_infodebatPublicació de la revista Informació i Debat, del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

Article: “Treballar a distància. El Pla Director per a la rehabilitació econòmica i física de les ciutats històriques del Brasil”. 1994.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.